Các sản phẩm Techno

Sản phẩmBán lẻGiá đại lý/ Giá sỉ
Bình 20 lít1900012000
Bình nóng lạnh2200015000
Bình 7,5 lít2500020000
Bình 5 lít2200018000
Bình 1,5 lít1500010000
Chai 500ml450040,800 (lốc 24 chai)
Chai 330 ml350038,400 (lốc 24 chai)
Chai 200 ml250036,000 (lốc 24 chai)