Bình 5 lít

Bình 5 lít

Giá lẻ: 17,000₫Giá sỉ: 10,000₫

Bình nóng lạnh 19 lít

Bình nóng lạnh

Giá lẻ: 39,000₫Giá sỉ: 29,000₫

Bình 20 lít

Bình nước 20 lít

Giá lẻ: 29,000₫Giá sỉ: 19,000₫

Chai 500 ml

Chai 1,5 lít

Giá lẻ: 7,500₫Giá sỉ: 5,000₫

Chai 220 ml

Chai 245 ml

Giá lẻ: 2,500₫Giá sỉ: 39,000₫/ 24 chai

Chai 330 ml

Chai 330 ml

Giá lẻ: 3,000₫Giá sỉ: 59,000₫/ 24 chai

Chai 500 ml

Chai 500 ml

Giá lẻ: 4,000₫/ chaiGiá sỉ: 79,000₫/ 24 chai
Liên hệ: 0938 317 007